Edukacja włączająca

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W NASZEJ SZKOLEStowarzyszenie „Aktywni dla Łajsk” prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych od początku istnienia, tj. od maja 2006 roku. Charakterystycznym dla naszych działań aspektem jest bardzo szeroko zakreślona grupa beneficjentów naszych działań.

Wydaje się, że najważniejszą formą tejże działalności jest wspieranie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach w realizacji formy edukacji włączającej, jako najskuteczniejszej ścieżki edukacyjnej osób niepełnosprawnych.

Deklaracja z Salamanki UNESCO 1994.

Dokument ten wskazuje, że „dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych muszą mieć dostęp do zwykłych szkół, które powinny przyjąć je w ramach nauczania stawiającego w centrum zainteresowania dziecko [...][...]. Szkoły o tak otwartej orientacji są najskuteczniejszym środkiem zwalczania dyskryminacji, tworzenia przyjaznych społeczności, budowania otwartego społeczeństwa.”

Propagowanie idei edukacji włączającej w powszechnej szkole, na przykładzie S.P. im. St. Moniuszki w Łajskach, ma na celu:

1.     przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i edukacyjnemu dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami,

2.     pełną informację o możliwości wprowadzenia edukacji włączającej do placówek szkolnych,

3.     promowanie w środowisku lokalnym naturalnych kontaktów integracyjnych i rówieśniczych.

Na obecnym etapie funkcjonowania edukacji włączającej w S.P. im. St. Moniuszki w Łajskach szczególnie ważne wydaje się:

1.     udowodnienie, że system edukacji włączającej jest możliwy w obecnym systemie edukacyjnym.

2.     podnoszenie świadomości kwalifikacji kadry nauczycielskiej oraz instytucji powołanych do wspierania rodziców w wyborze najbardziej adekwatnej ścieżki edukacyjnej dla ich niepełnosprawnego dziecka.

3.     zorganizowanie funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w szkole poprzez zapewnienie mu specjalistycznych zajęć i opieki wykwalifikowanej kadry (logopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej - SI, asystent)Propagatorzy idei edukacji włączającej w publicznej szkole podstawowej, jako doświadczeni praktycy, uważają, iż barierą w stosowaniu tej formy jest:

1.     brak informacji o możliwości finansowania potrzeb dzieci niepełnosprawnych z subwencji oświatowej.

2.     brak informacji wśród rodziców, dyrektorów szkół o możliwych różnorodnych formach przepływu finansowania edukacji dzieci niepełnosprawnych.

3.     brak przekonania o celowości wprowadzania formy edukacji włączającej, jako skutecznej ścieżki edukacyjnej osób niepełnosprawnych.

 

Uważamy, że systemy edukacji dzieci niepełnosprawnych w Polsce sprzyjają izolacji tej grupy uczniów, jeszcze bardziej wykluczając ich z grupy rówieśniczej.


Stowarzyszenie „Aktywni dla Łajsk ma również doświadczenie w realizacji projektu związanego z promocją Integracji Sensorycznej (SI) -jako jednej z form terapii wspierającej edukację naszych dzieci (z różnymi dysfunkcjami) w procesie dydaktycznym.

W 2007 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Jesteśmy razem” dofinansowany w 90 % ze środków Funduszu Dotacji zarządzanego przez Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek. W ramach projektu w naszej szkole uruchomiono i wyposażono pierwszą w powiecie legionowskiem oraz powiatach ościennych pracownię Integracji Sensorycznej. Rolą terapii integracji sensorycznej jest poprawa funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych. Integracja poprawia funkcjonowanie wyższych ośrodków korowych poprzez usuwanie blokad zakłócających ich prawidłowe działanie. SI nie uczy specyficznych zdolności, a jedynie sprawią by uczenie się było coraz łatwiejsze. Z pracowni korzystają nie tylko dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale również uczniowie z nudnościami np. ze skupieniem uwagi, dekoncetracją.


KONFERENCJA "Edukacja włączająca alternatywną ścieżką edukacji specjalnej. Teoria i praktyka"
9 grudnia 2008


   9 grudnia 2008 r. odbyła się konferencja "Edukacja włączająca alternatywną ścieżką edukacji specjalnej. Teoria i praktyka", której organizatorami byli Wójt Gminy Wieliszew Waldemar Kowancki oraz Stowarzyszenie "Aktywni dla Łajsk", które działa przy naszej szkole. Konferencję poprowadzili: pani Justyna Niegierysz oraz pan Marek Tarwacki.

    Część teoretyczna odbyła się w Urzędzie Gminy Wieliszew, gdzie swoje przemówienia wygłosili m.in.: prezes stowarzyszenia "Aktywni dla Łajsk", Wójt Gminy Wieliszew, Prezes Federacji Inicjatyw Oświatowych - pani Alina Kozińska oraz inni zaproszeni goście. Na zakończenie tej części pan Marek Tarwacki, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, przedstawił jak tworzy się plan wychowawczy szkoły realizującej program edukacji włączającej.
   
   Część warsztatowa odbyła się w naszej szkole, w której już od lat realizujemy edukację włączającą. Przybyli goście mogli obejrzeć:

 • lekcję plastyki w klasie V z udziałem dziecka autystycznego, która poprowadził pan Marek Tarwacki
 • zajęcia w pracowni SI poprowadzone przez terapeutkę integracji sensorycznej - panią Magdalenę Baranowską
 • zajęcia logopedyczne z udziałem dziecka z zespołem Downa, które poprowadziła neurologopeda pani Jolanta KazanowskaGoście uczestniczyli również w warsztatach pozwalających im wczuć się w rolę dzieci z dysfunkcjami z zakresu zaburzeń sensorycznych i spróbować odbierać świat tak jak one. Zajęcia te poprowadziła oligfrenopedagog pani Danuta Słowik.Na koniec miłym akcentem była prezentacja klasy orkiestry dętej z naszej szkoły. W orkiestrze tej grają wszyscy uczniowie klasy IV.

8 grudnia 2009 roku w naszej szkole odbędzie sie II Konferencja poświęcona edukacji włączajcej.

Temat konferencji: "Edukacja włączająca alternatywną ścieżką edukacji specjalnej. Mniej teorii, więcej praktyki"

Organizatorami są:
Szkola Podstawowa im. St. Moniuszki w Łajskach
oraz
Stowarzyszenie "Aktywni dla Łajsk"

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
  ul.Kościelna 63
  05-119 Legionowo
 • +48 22 782 22 83
  spl@wieliszew.pl

Galeria zdjęć