Nawigacja

Oddział Przedszkolny

Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

22 lutego 2018

28 lutego 2018

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

1 marca 2018

 

21 marca 2018

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

6 kwietnia 2018 r.

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

9 kwietnia 2018

 

16 kwietnia 2018

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

20 kwietnia 2018

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 21 kwietnia 2018 r.

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

7 maja 2018 r.

Opublikowanie na stronie Gminy Wieliszew          i w przedszkolach wykazu wolnych miejsc.

14 maja 2018

 

21 maja 2018

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

24 maja 2018

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 maja 2018

 

31 maja 2018

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

4 czerwca 2018

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 5 czerwca 2018

Procedura odwoławcza.

Ewentualnie  20 sierpnia 2018

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc (strona internetowa UG).

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
  ul.Kościelna 63
  05-119 Legionowo
 • 022 782 22 83

Galeria zdjęć