Zajęcia dodatkowe 2017 2018

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017 2018

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ST. MONIUSZKI W ŁAJSKACH

 

 

WYKAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH PROWADZONYCH

 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI DODATKOWE

TERMIN

KLASA

 

Anna Kołodziejska

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z EL. GIM. KOREKCYJNEJ

pon.8.00-8.30

wt.8.00-9.30

śr.8.00-9.30

Klasa 0

Janina Ziemichód

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

wt.8.00-8.45

     13.50-14.40

Klasa2bG

Klasa 5a

Ewa Piotrowska

PROJEKT SZKOLNY OGRÓD BOTANICZNY -ZAJ.PRZYRODNICZE

środa 

Klasy 2aG, 2bG,3G

Tadeusz Czaplicki

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

poniedziałek 

Klasa 3G

Justyna Niegierysz

Maciej Rink

 

SZKOLNA ORKIESTRA DĘTA

środa 17.00 środa 18.00

mała ork.

duża ork.

Marta Maślanka

SZKOLNA ORKIESTRA DĘTA

środa 

mała ork.

duża ork.

Ewa Winek

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z CHEMI I FIZYKI

piąt. 13.55-14.40

Klasa 3G

Bogumiła Żarna

KOŁO POLONISTYCZNE

czw.14.50-15.35

Pt.8.00-8.45

Klasa 2aG

Klasa 3G

 

Aleksander Miętek

SKS –SIATKÓWKA

SKS – PIŁKA NOŻNA

wt.14.45-16.45 

śr.14.45-16.45

czw.13.35-15.00

Klasy 4-6

Paweł Kuna

SKS

czwartek 

Klasy 2-3 gim.

Anna Miękus

ZAJĘCIA FITNESS

 

wt. 13.40-15.30 

Klasa 2-3 gim.

Przemysława Majewski

SKS

Śr.14.40-16.40

Klasa 4a,b,c

Elżbieta Kot

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

czwartek 

Klasa 6a i 6b

Tomasz Kazberuk

PROGRAMOWANIE

LIGA MATEMATYCZNA

Piątek 13.50-14.35 

Klasa 7a i 7b

Anna Lemieszek - Kręć

OMNIBUS- ZAJĘCIA Z FIZYKI I CHEMI

pon.12.45-14.40 

Klasa 4-5

Iwona Banaszek

PROJEKT SZKOLNY OGRÓD BOTANICZNY-ZAJ.PRZYRODNICZE

ZAJ. UZUPEŁNIAJĄCE Z GEOG.

śr.8.00-8.45

 

 

pon. 14.40-15.25 

Klasa 4-6

 

 

Klasa 7 i 2-3gim.

Lidia Lewandowska

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE Z J. POLSKIEGO KL VI A

KOŁO HISTORYCZNE

Pon. 12:55-3:40

 

Pon. 13:55-14:40

Klasa VIA

 

Klasy IV-VI

Dorota Radzinowska

KOŁO POLONISTYCZNE

KOŁO DABATANCKIE

Wt.14.50-15.35

       15.45-16.30 

Klasa 7

Klasa 6, 7 i gim.

Agnieszka Rowińska

PROTOKOLANT

GAZETKA SZKOLNA ONLINE

Cały rok

Pon.12.55-13.40

 

Klasa 4c

Robert Krzyżek

KOŁO ARTYSTYCZNE

PRZYGOTOWANIE DO KONKURSÓW RELIGIJNYCH

 

Pon.14.50-15.35

Pt.14.50-15.35

Klasa 5-7

Klasa 2-3 gim.

Kamila Dzierlatka

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 3 GIMN.

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Śr.14.50-15.35

Wt.13.55-14.40 

Klasa 3G

Klasa 6a i 4a,b,c

Nina Przyłuska

ZAJĘCIA TANECZNE

Wt.14.00-15.00 czw.14.00-15.00 

 

Klasa 4a,b

Małgorzata Ekiert-Kościńska

ZAJĘCIA NA BASENIE

Czw.13.15-15.40

Klasa 3a

Jolanta Jannasz

ZAJĘCIA NA BASENIE

Czwartek

 

Klasa 3b

Justyna Chorążak

ZAJĘCIA NA BASENIE

Czw.12.20-15.00

Klasa 3c

Iwona Lubieniecka

ORTOGRAFIA NA WESOŁO

SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA – GRY I ZABAWY MATEMATYCZNE

Śr.8.55-9.40

Czw.12.55-13.40

Klasa 2a

Renata Bielska

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

ZAJĘCIA DLA DZIECI ZDOLNYCH

 

Pon.12.55-13.40

Wt.12.55-13.40

Klasa 2b

Monika Ciszek

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Czw.8.55-9.40

      11.50-12.35 

Klasa 1a,b,c

Katarzyna Sobczyk

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Pon. 8:55-9:40

       11:50-1235

Śr. 12:55-13:40

     13:55-14:40

     14:50-15:30

Klasy młodsze

Katarzyna Barabasz

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Pon.12.55-13.40

Śr.12.55-13.40

Klasy młodsze

Anna Dybiec

Koło języka angielskiego

KOŁO WYRÓWNAWCZE

Wt.8.55-9.40

Pt.12.55-13.40 

Klasa3a,b,c

Klasa 5a,b

Katarzyna Krzyżek

PORANNE ŚPIEWANIE

GRAFOMOTORYKA

cały rok 

pt.12.00-13.00

Klasy 0-3

Klasa 0c

Anna Brzozowska

GRAFOMOTORYKA

 

Wg planu

Klasa 0b

Małgorzata Salwin

GRAFOMOTORYKA

ZABAWY TANECZNE

Wg planu 

Klasa 0a

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
    ul.Kościelna 63
    05-119 Legionowo
  • 022 782 22 83

Galeria zdjęć