Nawigacja

 • Otwarcie Szkolnego Ogrodu Botanicznego
  15.10.2018

  Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniem w zakładce Wydarzenia 2018/19 

 • Jadłospis

  Jadłospis
  12.10.2018

   Poniżej przedstawiamy jadłospis na najbliższy tydzień   15-19.10.2018.pdf oraz listę alergenów wg Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w odniesieniu do składników w obecnych środkach żywności

   LISTA_ALERGENOW.pdf

  OPŁATY ZA OBIADY SZKOLNE  - ZMIANA KONTA !!!

  Szanowni Państwo,

  Od 1 stycznia 2018 r. opłatę za obiady  szkolne dla Dzieci prosimy uiszczać:

  • Przelewem – na nowy rachunek bankowy:

     SZKOŁA PODSTAWOWA IM.STANISŁAWA MONIUSZKI W ŁAJSKACH

        BANK PKO nr 14 1020 1026 0000 1602 0270 7461

  W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko Dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki wnoszona jest opłata.

  Opłaty prosimy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca.

  Informacja na temat wysokości opłaty za kolejne miesiące będzie zamieszczana na stronie internetowej Szkoły. 

  W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do intendentki Marty Olszewskiej.

  Koszt obiadów w miesiącu październiku wynosi 110 złotych.

   

 • Praca na stanowisku pomoc kuchenna

  Praca na stanowisku pomoc kuchenna
  11.10.2018

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

  Pomoc kuchenna

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach zatrudni pracownika na stanowisku pomoc kuchenna.

   

  Od kandydatów wymagane są:

  - wykształcenie: zasadnicze zawodowe, gastronomiczne

  - dobra organizacja czasu pracy

  - współpraca w zespole

  - komunikatywność

  - praca pod presją czasu

  - doświadczenie w żywieniu zbiorowym

  - aktualna książeczka do celów sanitarno - epidemiologicznych

   

  Obowiązki:

  - przygotowywanie posiłków dla dzieci, zgodnie z ustalonym jadłospisem

  - zapewnienie czystości naczyń oraz zastawy stołowej i pomieszczeń kuchennych

  - zapewnienie właściwego funkcjonowania sprzętu kuchennego

  - przygotowanie półproduktów do produkcji oraz przestrzeganie regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności standardów HACCP

   

  Oferujemy:

  - umowę o pracę z możliwością jej przedłużenia po upływie okresu czasu, na jaki zostanie zawarta
  - wymiar zatrudnienia –pełen etat. (40 godzin tygodniowo)

  - praca jednozmianowa na1 etat od 7.00-15.00

  - otwartą i przyjazną atmosferę pracy

   

  Oferty pracy (CV) prosimy o przesłanie mailem na adres splajski@wp.pl lub składanie osobiste w sekretariacie szkoły (7:30-15:30,kontakt tel. (22) 782-22-83)

  Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje się, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, ul. Kościelna 63, 05-119 Legionowo;

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wieliszew.pl;

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, czas przechowywania określono na 2 lata;

  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu da danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 • VI Sportowa Paraolimpiada pod Dębami w Ostrówku
  09.10.2018

  Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniem w module Wydarzenia 2018/19

 • Europejski Dzień Języków
  05.10.2018

  Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniem w zakładce Wydarzenia 2018/19 

 • ZMIANY DOTYCZĄCE OBIADÓW SZKOLNYCH

  ZMIANY DOTYCZĄCE OBIADÓW SZKOLNYCH
 • OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRACY – Specjalista wspierający ucznia z niepełnosprawnością

  OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRACY – Specjalista wspierający ucznia z niepełnosprawnością
  24.09.2018

   

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

  Specjalista wspierający ucznia z niepełnosprawnością

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach zatrudni pracownika na stanowisku specjalista wspierający ucznia z niepełnosprawnością.

  Zależy nam, aby nasz pedagog:

  - posiadał kwalifikacje do pracy licencjat / magister oligofrenopedagogiki,
  - miał ukończone kursy specjalistyczne do pracy z dziećmi,
  - posiadał doświadczenie jako pedagog specjalny. 
  - czuł powołanie i zapał do pracy z dziećmi,
  - był osobą komunikatywną, odpowiedzialną i zaangażowaną

  Zapewniamy:
  - ciekawą i rozwijającą pracę z młodym, profesjonalnym zespołem,
  - umowę o pracę,
  - stabilne zatrudnienie i unormowany czas pracy,
  - możliwość podnoszenia kwalifikacji.


  Oferty pracy (CV) prosimy o przesłanie mailem na adres splajski@wp.pl lub składanie osobiste w sekretariacie szkoły (7:30-15:30,kontakt tel. (22) 782-22-83)

  Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje się, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, ul. Kościelna 63, 05-119 Legionowo;

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wieliszew.pl;

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, czas przechowywania określono na 2 lata;

  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu da danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 • Szukamy pracownika

  Szukamy pracownika
  24.09.2018

  Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

  Sprzątaczka

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Łajskach zatrudni pracownika na stanowisku sprzątaczka.

  Od kandydatów wymagane są:

  - umiejętność pracy w zespole
  - zaangażowanie
  - sumienność
  - obowiązkowość

  Obowiązki:

  - utrzymanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania.

  Oferujemy:

  - umowę o pracę,
  - wymiar zatrudnienia –pełen etat. (40 godzin tygodniowo)

  - otwartą i przyjazną atmosferę pracy

  Oferty pracy (CV) prosimy o przesłanie mailem na adres splajski@wp.pl lub składanie osobiste w sekretariacie szkoły (7:30-15:30,kontakt tel. (22) 782-22-83)

  Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłej rekrutacji.

  Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informuje się, że:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach, ul. Kościelna 63, 05-119 Legionowo;

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wieliszew.pl;

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;

  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji, czas przechowywania określono na 2 lata;

  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu da danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 • ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE RADY RODZICÓW KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 26.09.2018 O GODZINIE 18:00

  ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE RADY RODZICÓW KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 26.09.2018 O GODZINIE 18:00
  19.09.2018
 • Przydział sal na zebrania z rodzicami

  Przydział sal na zebrania z rodzicami
 • Zebrania z rodzicami

  Zebrania z rodzicami
 • Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

  Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019
 • Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego

  Przydział sal na rozpoczęcie roku szkolnego
 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
  28.08.2018

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 klas I-VIII i III GIM odbędzie się dnia 3 września o godzinie 9:00.

 • Spotkanie Organizacyjne Dla Klas "0" i "1"

  Spotkanie Organizacyjne Dla Klas "0" i "1"
  21.08.2018

  Spotkanie organizacyjne dla klas "0" i "1" odbędzie się 30 sierpnia (czwartek) o godzinie 17:00.

 • Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2017/2018

  Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2017/2018
 • Ciao Italia!
  14.06.2018

  II Szkolny Konkurs Plasyczno-Językowy rozstrzygnięty!

 • Paraolimpiada w Legionowie
  14.06.2018

  Zapraszamy do zapoznania się w informają o wydarzeniu w zakładce Wydarzenia 2017/18 

 • Dyplom uznania
  14.06.2018

  dla Pani Iwony Banaszek

 • Uniwersytet Dziecięcy
  14.06.2018

  Indeks odebrany!

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
  ul.Kościelna 63
  05-119 Legionowo
 • 022 782 22 83

Galeria zdjęć