Nawigacja

Inauguracja V Dni Osób Niepełnosprawnych

„Podczas inauguracji V dni osób z niepełnosprawnością w powiecie legionowskim już po raz trzeci, wręczono Ordery „Przyjaciela Niepełnosprawnych”, które przyznawane są osobom wybitnie zasłużonym dla środowiska osób niepełnosprawnych i pracującym na ich rzecz. Decyzją kapituły, w skład której weszli prezes Stowarzyszenia Miłośników Skubianki Joanna Folwarska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie Anna Czachorowska, radny Rady Powiatu Legionowskiego Janusz Kubicki, ksiądz prałat Lucjan Szcześniak oraz aktor Artur Żmijewski, wyróżniony został między innymi Marek Tarwacki, dyrektor Zespołu Szkół w Łajskach został uhonorowany za aktywną i innowacyjną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiecie legionowskim oraz za wieloletnią i oddaną pracę na rzecz edukacji włączającej, która ma zapobiec wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.  Podejmowane przez niego działania podnoszą świadomość otoczenia i uwrażliwiają je na potrzeby osób niepełnosprawnych. Jest uczestnikiem, prowadzącym i organizatorem konferencji krajowych i zagranicznych, w trakcie których dzieli się doświadczeniami i prezentuje rozwiązania edukacyjne, które z powodzeniem wdrożył w prowadzonej przez siebie placówce”.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Łajskach
    ul.Kościelna 63
    05-119 Legionowo
  • 022 782 22 83

Galeria zdjęć